Personvernerklæring

Personvern

Du skal kunne være trygg på at vi (BON’A PARTE by DK Company) behandler personopplysningene dine på en sikker måte.

I tillegg deles personopplysninger bare i DK Company A/S (inkludert datterselskaper), og vi utleverer aldri personopplysningene dine til tredjepart, med mindre det er lovpålagt eller du på andre måter samtykker til det. Vi samler heller ikke inn personopplysninger med mindre du selv utleverer dem, for eksempel i forbindelse med bestillinger, og vi samler aldri inn sensitive personopplysninger. 

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan vi lagrer dem og ikke minst hvordan du kan få innsyn i, eller be om sletting av, personopplysningene dine.

 


 

Slik bruker vi personopplysningene dine

Opplysningene som du utleverer, brukes vi i hovedsak til å kunne overholde avtaler med deg. Dette kan for eksempel være i forbindelse med at vi, på din oppfordring, skal kunne sende deg nyhetsbrev, at vi skal kunne sende varer du har bestilt til riktig adresse, og så videre.

Vi samler inn opplysninger til bruk i forbindelse med:

  • levering av varer (innsamlingen gjøres for å oppfylle en avtale med deg)
  • utsendelse av nyhetsbrev, sms, og annen markedsføring (kun med samtykke fra deg)
  • analyse og statistikk, siden vi har stor interesse i å kjenne kundene våre best mulig, og for å sikre at du og andre kunder får en så god opplevelse av bonaparteshop.com som mulig
  • sikkerheten, siden vi har stor interesse i at det skal være trygt å bruke bonaparteshop.com, og fordi det gjør at vi kan etterforske eventuelt misbruk

Vi lagrer personopplysningene dine i fem år, med mindre annet er oppgitt. Når vi behandler opplysningene dine basert på samtykke, lagrer vi bare opplysningene til du tilbakekaller samtykket. I forbindelse med sistnevnte lagres opplysningene til du a) avslutter abonnementet ditt, b) kommer med innsigelser mot bruk av opplysningene dine eller c) vi ikke lenger trenger opplysningene de neste tolv månedene.

Ta gjerne kontakt hvis:

  • du er i tvil om hvilke opplysninger vi har samlet inn om deg
  • du vil at vi skal korrigere opplysningene vi har samlet inn om deg
  • du vil at vi skal slette opplysningene vi har samlet inn om deg
  • du ønsker å motsette deg direkte markedsføring eller komme med innsigelser mot måten vi behandler personopplysningene dine, basert på spesielle forhold eller din situasjon
  • du vil at vi skal begrense bruken av opplysningene til ren lagring (begrenset bruk av personopplysninger)
  • du vil at vi skal overføre opplysningene vi har lagret om deg, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format til deg eller tredjepart

Du finner kontaktinformasjonen vår under «Hvem er ansvarlig for opplysningene dine?».

Når vi behandler personopplysningene dine, er de nevnte punktene også dine rettigheter.

Når du kontakter oss i forbindelse med for eksempel innsigelser, vil vi be deg om dokumentasjon for å kunne bekrefte at du er den du sier du er.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring på e-post, trenger du ikke å kontakte oss. Du kan bare følge informasjonen i e-posten.

 

 


 

Hvem er ansvarlig for opplysningene dine?

Hvis ikke annet er oppgitt i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene dine, er det vi som er behandlingsansvarlig på bonaparteshop.com:

DK Company Online A/S
Thrigesvej 2
DK-7430 Ikast
CVR 19778649
Telefon: +45 7030 5500
E-mail: [email protected]

Som behandlingsansvarlig er vi underlagt personopplysningsloven. 

 

Hvor og hvordan vi lagrer opplysningene dine

Personopplysningene dine er trygt lagret på servere i kontrollerte anlegg i EØS.

 


 

Klagerett

Hvis du mener at DK Company A/S behandler opplysningene dine på feil måte, vil vi gjerne høre fra deg (du finner kontaktinformasjon nedenfor). Du kan naturligvis også klage på behandlingen av opplysningene dine eller annen informasjon om deg. Klagen sendes til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. Se også www.datatilsynet.no.

 


 

Endringer og oppdateringer

På grunn av for eksempel de raske endringene på internett, endringer i lovverket og endringer i måten vi behandler personopplysninger på, kan det bli nødvendig å endre denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil vi informere om det på bonaparteshop.com og ved å sende en e-post til den adressen du har gitt oss. 

Denne siden ble sist oppdatert i februar 2022.